کتاب‌‌‌‌های مدیریت بازاریابی ورزشی

menuordersearch
behtarinketab.com
جستجو در فروشگاه
فروشگاه تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت بازاریابی ورزشی
کتاب بازاریابی فوتبال یک رویکرد بین المللی | محمد احسانی | انتشارات حتمی
چاپ اول 1392

کتاب بازاریابی فوتبال یک رویکرد بین المللی | محمد احسانی | انتشارات حتمی

چاپ اول 1392
+
_

149,000 تومان نا موجود
کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی | سارا کشکر | انتشارات علم و حرکت
چاپ چهارم 1397

کتاب مدیریت بازاریابی ورزشی | سارا کشکر | انتشارات علم و حرکت

چاپ چهارم 1397
+
_

135,000 تومان نا موجود
کتاب نقش حامیان و شرکاء در بازاریابی ورزشی | انتشارات علم و حرکت
چاپ دوم 1399

کتاب نقش حامیان و شرکاء در بازاریابی ورزشی | انتشارات علم و حرکت

چاپ دوم 1399
+
_

75,000 تومان نا موجود
کتاب برند‌‌‌‌های ورزشی | پاتریک باچت | فرشاد تجاری | انتشارات حتمی
چاپ سوم 1396

کتاب برند‌‌‌‌های ورزشی | پاتریک باچت | فرشاد تجاری | انتشارات حتمی

چاپ سوم 1396
+
_

49,900 تومان نا موجود
کتاب تدوین برنامه‌‌‌‌های موفق حمایت مالی در ورزش | انتشارات حتمی
چاپ سوم 1397

کتاب تدوین برنامه‌‌‌‌های موفق حمایت مالی در ورزش | انتشارات حتمی

چاپ سوم 1397
+
_

27,900 تومان نا موجود
کتاب استراتژی بازاریابی ورزشی | حبیب هنری | انتشارات حتمی
چاپ سوم 1395

کتاب استراتژی بازاریابی ورزشی | حبیب هنری | انتشارات حتمی

چاپ سوم 1395
+
_

89,900 تومان نا موجود
کتاب رفتار مصرف کننده در ورزش و رویداد | فرشاد تجاری | انتشارات حتمی
چاپ دوم 1393

کتاب رفتار مصرف کننده در ورزش و رویداد | فرشاد تجاری | انتشارات حتمی

چاپ دوم 1393
+
_

35,100 تومان نا موجود
کتاب کارآفرینی در ورزش | ابوالفضل فراهانی | انتشارات حتمی
چاپ دوم 1396

کتاب کارآفرینی در ورزش | ابوالفضل فراهانی | انتشارات حتمی

چاپ دوم 1396
+
_

49,900 تومان نا موجود
کتاب بازاریابی ورزشی یک نگاه راهبردی | ابوالفضل فراهانی | انتشارات حتمی
چاپ اول 1396

کتاب بازاریابی ورزشی یک نگاه راهبردی | ابوالفضل فراهانی | انتشارات حتمی

چاپ اول 1396
+
_

79,900 تومان نا موجود
کتاب تئوری و عمل در بازاریابی ورزشی پیشرفته | انتشارات حتمی
چاپ اول 1392

کتاب تئوری و عمل در بازاریابی ورزشی پیشرفته | انتشارات حتمی

چاپ اول 1392
+
_

89,000 تومان نا موجود
کتاب توسعه برنامه‌‌‌‌های موفق بازاریابی ورزشی | انتشارات حتمی
چاپ اول 1392

کتاب توسعه برنامه‌‌‌‌های موفق بازاریابی ورزشی | انتشارات حتمی

چاپ اول 1392
+
_

27,100 تومان نا موجود
کتاب راهنمای حمایت مالی در ورزش | نوشین بنار | انتشارات حتمی
چاپ اول 1392

کتاب راهنمای حمایت مالی در ورزش | نوشین بنار | انتشارات حتمی

چاپ اول 1392
+
_

14,900 تومان نا موجود
کتاب رفتار مصرف کننده در ورزش و تمرین | انتشارات حتمی
چاپ اول 1393

کتاب رفتار مصرف کننده در ورزش و تمرین | انتشارات حتمی

چاپ اول 1393
+
_

25,100 تومان نا موجود
کتاب سرمایه گذاری برای مدیران ورزشی | انتشارات حتمی
چاپ دوم 1396

کتاب سرمایه گذاری برای مدیران ورزشی | انتشارات حتمی

چاپ دوم 1396
+
_

64,900 تومان نا موجود
کتاب کارآفرینی شرکتی | ژیلا جعفری نیا | انتشارات حتمی
چاپ اول 1389

کتاب کارآفرینی شرکتی | ژیلا جعفری نیا | انتشارات حتمی

چاپ اول 1389
+
_

14,900 تومان نا موجود
کتاب کارآفرینی ورزشی از تئوری تا عمل | انتشارات حتمی
چاپ اول 1393

کتاب کارآفرینی ورزشی از تئوری تا عمل | انتشارات حتمی

چاپ اول 1393
+
_

32,900 تومان نا موجود

تهران - فروشگاه اینترنتی بهترین کتاب
مشاهده، بررسی و خرید کتاب ها از طریق سایت و اینستاگرام فروشگاه بهترین کتاب انجام می‌شود جهت ارتباط با ما می‌توانید از طریق صفحه تماس با ما سایت اقدام کنید.

logo-samandehi