آمار در تربیت بدنی

menuordersearch
behtarinketab.com
جستجو در فروشگاه
فروشگاه تربیت بدنی آمار، سنجش و روش تحقیق آمار تربیت بدنی
کتاب آمار در تربیت بدنی و علوم ورزشی | رسول حمایت طلب | انتشارات علم و حرکت
چاپ اول 1395

کتاب آمار در تربیت بدنی و علوم ورزشی | رسول حمایت طلب | انتشارات علم و حرکت

چاپ اول 1395
+
_

65,000 تومان نا موجود
کتاب آمار در تربیت بدنی و علوم ورزشی | انتشارات علم و حرکت
چاپ سوم 1397

کتاب آمار در تربیت بدنی و علوم ورزشی | انتشارات علم و حرکت

چاپ سوم 1397
+
_

185,000 تومان نا موجود
کتاب کاربرد spss در تربیت بدنی و علوم ورزشی | انتشارات علم و حرکت
چاپ دوم 1396

کتاب کاربرد spss در تربیت بدنی و علوم ورزشی | انتشارات علم و حرکت

چاپ دوم 1396
+
_

82,500 تومان نا موجود
کتاب آمار پایه راهنمای گام به گام  | طاهره باقرپور | انتشارات حتمی
چاپ اول 1396

کتاب آمار پایه راهنمای گام به گام | طاهره باقرپور | انتشارات حتمی

چاپ اول 1396
+
_

19,900 تومان نا موجود
کتاب کاربرد لیزرل در عمل | رسول نوروزی سیدحسینی | انتشارات حتمی
چاپ اول 1393

کتاب کاربرد لیزرل در عمل | رسول نوروزی سیدحسینی | انتشارات حتمی

چاپ اول 1393
+
_

19,900 تومان نا موجود
کتاب مجموعه سوالات قواعد پژوهشگری، سنجش و آمار در تربیت بدنی | انتشارات حتمی
چاپ اول 1390

کتاب مجموعه سوالات قواعد پژوهشگری، سنجش و آمار در تربیت بدنی | انتشارات حتمی

چاپ اول 1390
+
_

49,900 تومان نا موجود
کتاب آمار برای مطالعات ورزش و تمرین | حسام رمضان زاده | انتشارات بامداد کتاب
چاپ دوم 1395

کتاب آمار برای مطالعات ورزش و تمرین | حسام رمضان زاده | انتشارات بامداد کتاب

چاپ دوم 1395
+
_

39,900 تومان نا موجود
کتاب آمار توصیفی در تربیت بدنی | محسن غفرانی | انتشارات بامداد کتاب
چاپ اول 1388

کتاب آمار توصیفی در تربیت بدنی | محسن غفرانی | انتشارات بامداد کتاب

چاپ اول 1388
+
_

11,900 تومان نا موجود
کتاب آمار توصیفی در تربیت بدنی و علوم ورزشی | علیرضا الهی | انتشارات بامداد کتاب
چاپ چهارم 1397

کتاب آمار توصیفی در تربیت بدنی و علوم ورزشی | علیرضا الهی | انتشارات بامداد کتاب

چاپ چهارم 1397
+
_

45,000 تومان نا موجود
کتاب ترسیم نمودار در پژوهش‌‌‌‌های علوم ورزشی | انتشارات بامداد کتاب
چاپ اول 1395

کتاب ترسیم نمودار در پژوهش‌‌‌‌های علوم ورزشی | انتشارات بامداد کتاب

چاپ اول 1395
+
_

40,000 تومان نا موجود
کتاب کاربرد متغیر‌‌‌‌های تعدیل گر و میانجی در علوم ورزشی | انتشارات بامداد کتاب
چاپ اول 1396

کتاب کاربرد متغیر‌‌‌‌های تعدیل گر و میانجی در علوم ورزشی | انتشارات بامداد کتاب

چاپ اول 1396
+
_

10,000 تومان نا موجود
کتاب کاربرد نمودارها در تربیت بدنی و علوم ورزشی | حسین پورسلطانی | انتشارات بامداد کتاب
چاپ دوم 1397

کتاب کاربرد نمودارها در تربیت بدنی و علوم ورزشی | حسین پورسلطانی | انتشارات بامداد کتاب

چاپ دوم 1397
+
_

45,000 تومان نا موجود
کتاب مبانی آمار و سنجش در تربیت بدنی و علوم ورزشی | انتشارات بامداد کتاب
چاپ دوم 1395

کتاب مبانی آمار و سنجش در تربیت بدنی و علوم ورزشی | انتشارات بامداد کتاب

چاپ دوم 1395
+
_

79,000 تومان نا موجود

تهران - فروشگاه اینترنتی بهترین کتاب
مشاهده، بررسی و خرید کتاب ها از طریق سایت و اینستاگرام فروشگاه بهترین کتاب انجام می‌شود جهت ارتباط با ما می‌توانید از طریق صفحه تماس با ما سایت اقدام کنید.

logo-samandehi