کتاب‌‌‌‌های مدیریت رویداد و اجرا مسابقات ورزشی

menuordersearch
behtarinketab.com
جستجو در فروشگاه
فروشگاه تربیت بدنی مدیریت ورزشی مدیریت رویداد و اجرا مسابقات
کتاب مدیریت مسابقات ورزشی | حسین پورسلطانی زرندی | انتشارات علم و حرکت
چاپ اول 1392

کتاب مدیریت مسابقات ورزشی | حسین پورسلطانی زرندی | انتشارات علم و حرکت

چاپ اول 1392
+
_

40,000 تومان نا موجود
کتاب مدیریت رویداد‌‌‌‌های ورزشی | گرینول | هاشم کوزه چیان | انتشارات حتمی
چاپ چهارم 1396

کتاب مدیریت رویداد‌‌‌‌های ورزشی | گرینول | هاشم کوزه چیان | انتشارات حتمی

چاپ چهارم 1396
+
_

69,900 تومان نا موجود
کتاب طراحی جداول مسابقات ورزشی | رسول نوروزی سید حسینی | انتشارات حتمی
چاپ چهارم 1396

کتاب طراحی جداول مسابقات ورزشی | رسول نوروزی سید حسینی | انتشارات حتمی

چاپ چهارم 1396
+
_

39,900 تومان نا موجود
کتاب مدیریت رویداد‌‌‌‌های ورزشی، تفریحی و جهانگردی | انتشارات حتمی
چاپ چهارم 1396

کتاب مدیریت رویداد‌‌‌‌های ورزشی، تفریحی و جهانگردی | انتشارات حتمی

چاپ چهارم 1396
+
_

44,900 تومان نا موجود
کتاب مدیریت برگزاری مسابقات، رویدادها و اردو‌‌‌‌های ورزشی | انتشارات حتمی
چاپ سوم 1397

کتاب مدیریت برگزاری مسابقات، رویدادها و اردو‌‌‌‌های ورزشی | انتشارات حتمی

چاپ سوم 1397
+
_

24,900 تومان نا موجود
کتاب مدیریت راهبردی رویداد‌‌‌‌های بزرگ ورزشی | انتشارات حتمی
چاپ اول 1393

کتاب مدیریت راهبردی رویداد‌‌‌‌های بزرگ ورزشی | انتشارات حتمی

چاپ اول 1393
+
_

24,900 تومان نا موجود
کتاب مدیریت رویداد در ورزش، تفریحات و گردشگری | انتشارات بامداد کتاب
چاپ اول 1397

کتاب مدیریت رویداد در ورزش، تفریحات و گردشگری | انتشارات بامداد کتاب

چاپ اول 1397
+
_

35,000 تومان نا موجود
کتاب مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی | مهرزاد حمیدی | انتشارات بامداد کتاب
چاپ شانزدهم 1398

کتاب مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی | مهرزاد حمیدی | انتشارات بامداد کتاب

چاپ شانزدهم 1398
+
_

50,000 تومان نا موجود
کتاب اردو‌‌‌‌های تربیتی و ورزشی | غلامحسین حسن‌ پور | انتشارات بامداد کتاب
چاپ هفتم 1396

کتاب اردو‌‌‌‌های تربیتی و ورزشی | غلامحسین حسن‌ پور | انتشارات بامداد کتاب

چاپ هفتم 1396
+
_

30,000 تومان نا موجود

تهران - فروشگاه اینترنتی بهترین کتاب
مشاهده، بررسی و خرید کتاب ها از طریق سایت و اینستاگرام فروشگاه بهترین کتاب انجام می‌شود جهت ارتباط با ما می‌توانید از طریق صفحه تماس با ما سایت اقدام کنید.

logo-samandehi