کتاب‌‌‌‌های بیومکانیک در رشته تربیت بدنی

menuordersearch
behtarinketab.com
جستجو در فروشگاه
فروشگاه تربیت بدنی بیومکانیک
کتاب کینانتروپومتری و راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی تمرین | انتشارات حتمی
چاپ چهارم 1398

کتاب کینانتروپومتری و راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی تمرین | انتشارات حتمی

چاپ چهارم 1398
+
_

89,900 تومان نا موجود
کتاب مبانی بیوفیزیک حرکت انسان | حیدر صادقی | انتشارات حتمی
چاپ سوم 1396

کتاب مبانی بیوفیزیک حرکت انسان | حیدر صادقی | انتشارات حتمی

چاپ سوم 1396
+
_

109,000 تومان نا موجود
کتاب کینزیولوژی مکانیک و پاتومکانیک اندام فوقانی جلد 1 | انتشارات حتمی
چاپ سوم 1397

کتاب کینزیولوژی مکانیک و پاتومکانیک اندام فوقانی جلد 1 | انتشارات حتمی

چاپ سوم 1397
+
_

114,900 تومان نا موجود
کتاب راهنمای آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی | حیدر صادقی | انتشارات حتمی
چاپ پنجم 1399

کتاب راهنمای آزمایشگاه بیومکانیک ورزشی | حیدر صادقی | انتشارات حتمی

چاپ پنجم 1399
+
_

129,000 تومان نا موجود
کتاب آناتومی حرکتی | ویلیام سی وایتینگ | رحمن سوری | انتشارات حتمی
چاپ چهارم 1397

کتاب آناتومی حرکتی | ویلیام سی وایتینگ | رحمن سوری | انتشارات حتمی

چاپ چهارم 1397
+
_

39,900 تومان نا موجود
کتاب ارگونومی در ورزش و فعالیت بدنی | حیدر صادقی | انتشارات حتمی
چاپ اول 1390

کتاب ارگونومی در ورزش و فعالیت بدنی | حیدر صادقی | انتشارات حتمی

چاپ اول 1390
+
_

109,000 تومان نا موجود
کتاب پردازش سیگنال و سیستم‌‌‌‌های خطی در علوم حرکتی | انتشارات حتمی
چاپ دوم 1396

کتاب پردازش سیگنال و سیستم‌‌‌‌های خطی در علوم حرکتی | انتشارات حتمی

چاپ دوم 1396
+
_

24,900 تومان نا موجود
کتاب سیستم آنالیز حرکت | سید خلیل موسوی | انتشارات حتمی
چاپ دوم 1397

کتاب سیستم آنالیز حرکت | سید خلیل موسوی | انتشارات حتمی

چاپ دوم 1397
+
_

59,900 تومان نا موجود
کتاب منتخبی از مقالات isi بیومکانیک | حیدر صادقی | انتشارات حتمی
چاپ دوم 1393

کتاب منتخبی از مقالات isi بیومکانیک | حیدر صادقی | انتشارات حتمی

چاپ دوم 1393
+
_

59,900 تومان نا موجود
کتاب آناتومی دویدن | منصور اسلامی | انتشارات حتمی
چاپ اول 1395

کتاب آناتومی دویدن | منصور اسلامی | انتشارات حتمی

چاپ اول 1395
+
_

59,900 تومان نا موجود
کتاب بیومکانیک اصول و کاربردها | حیدر صادقی | انتشارات حتمی
چاپ اول 1391

کتاب بیومکانیک اصول و کاربردها | حیدر صادقی | انتشارات حتمی

چاپ اول 1391
+
_

68,900 تومان نا موجود
کتاب بیومکانیک مفهومی | علی گرزی | حیدر صادقی | انتشارات حتمی
چاپ اول 1392

کتاب بیومکانیک مفهومی | علی گرزی | حیدر صادقی | انتشارات حتمی

چاپ اول 1392
+
_

19,900 تومان نا موجود
کتاب حرکت شناسی | آرتی فلوید | رحمن سوری | انتشارات حتمی
چاپ دوم 1398

کتاب حرکت شناسی | آرتی فلوید | رحمن سوری | انتشارات حتمی

چاپ دوم 1398
+
_

119,000 تومان نا موجود
کتاب دینامیک راه رفتن انسان | الهام شیرزاد | انتشارات حتمی
چاپ اول 1397

کتاب دینامیک راه رفتن انسان | الهام شیرزاد | انتشارات حتمی

چاپ اول 1397
+
_

29,900 تومان نا موجود
کتاب علوم کاربردی در ورزش | حمید اراضی | انتشارات حتمی
چاپ اول 1388

کتاب علوم کاربردی در ورزش | حمید اراضی | انتشارات حتمی

چاپ اول 1388
+
_

34,900 تومان نا موجود
کتاب مقالات فارسی بیومکانیک | حیدر صادقی | انتشارات حتمی
چاپ اول 1391

کتاب مقالات فارسی بیومکانیک | حیدر صادقی | انتشارات حتمی

چاپ اول 1391
+
_

79,000 تومان نا موجود

تهران - فروشگاه اینترنتی بهترین کتاب
مشاهده، بررسی و خرید کتاب ها از طریق سایت و اینستاگرام فروشگاه بهترین کتاب انجام می‌شود جهت ارتباط با ما می‌توانید از طریق صفحه تماس با ما سایت اقدام کنید.

logo-samandehi